Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Stanje bezbjednosti na zadovoljavajućem nivou

| Prijedor | Četvrtak, 18. oktobar 2018.

Rukovodstvo Policijske uprave Prijedor, 18.10.2018. godine, održalo je redovnu konferencija za novinare, na kojoj su prezentovani rezultati rada za proteklih devet mjeseci tekuće godine.
Uvodnim izlaganjem, prisutnima se obratio načelnik PU Prijedor Dalibor Ivanić, koji je istakao da je u proteklih devet mjeseci 2018. godine, održano zadovoljavajućestanje bezbjednosti, te je naveo da je u poslednjih pet godina ostvaren kontinuitet zadovoljavajućeg stanja po pitanju ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela ili manje za 17%. Od težih krivičnih djela čije izvršenje je izazvalo bitnije interesovanje građana evidentirano je KD „Ubistvo“ lica u Kozarskoj Dubici i saobraćajna nezgoda po NN izvršiocu sa smrtno stradalim licem, a koja su rasvijetljena.
Evidentiran je visok procenat rasvjetljenosti svih krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu, te je naveo da je u poslednjih pet godina ostvaren kontinuitet uradu, poboljšana je otkrivačka djelatnost odnosno povećan je procenat rasvjetljenosti po nepoznatom izvršiocu za 33%.
            Načelnik Ivanić je naveo da su u oblasti privrednog kriminaliteta realizovane kontinuirane aktivnosti na otkrivanju krivičnih djela te je istakao da zastupljenost koruptivnih krivičnih djela iznosi 53% dok ukupna protivpravno stečena imovinska korist pribavljena krivičnim djelima privrednog kriminaliteta iznosi preko 1.500.000,00 KM.
Načelnik se osvrnuo i na povećan priliv migranata, te je naveo da je u dosadašnjem periodu na području PU Prijedor identifikovano ukupno 166 migranata, te da nije bilo evidentiranih krivičnih djela i prekršaja počinjenih od strane ovih lica.
Načelnik Ivanić je stanje javnog reda ocijenio kao stabilno, te je naveo da je 
u poslednjih pet godina u ovoj oblasti ostvaren kontinuitet u pogledu smanjenja broja narušavanja javnog reda i mira za 40%.
            On je naveo da je u oblasti bezbjednosti saobraćaja evidentirano povećanje broja saobraćajnim nezgodama sa posljedicama po lica, gdje je tom prilikom smrtno stradalo 12 lica.
Ovom prilikom načelnik je istakao da je ova Uprava ostvarila veoma dobru saradnju sa lokalnom administracijom, pravosudnim institucijama kao i medijima, kojima se zahvalio na objektivnom informisanju.
Takođe je apelovao na građane koji posjeduju oružje za ličnu bezbjednost, da su u obavezi da do 31. decembra 2018.godine, izvrše zamjenu oružnih listova kojima je istekao rok važenja. 
 Načelnik Sektora kriminalističke policije Goran Mikanović je naveo, da je u proteklih devet mjeseci evidentirano ukupno735krivičnih djela.Ukupna rasvijetljenost krivičnih djela iznosi 88%, dok je rasvijetljenost po NN izvršiocu 72%.
         U toku izvještajnog perioda evidentirano je ukupno 60 krivičnih djela protiv života i tijela, te je istakao da u ovoj oblasti nema nerasvjetljenih krivičnih djela koja su počinjena od strane nepoznatog izvršioca.
          Evidentirano je sedam krivičnih djela gdje su predmet izvršenja PMV, od kojih jedno krivično djelo nije rasvijetljeno. Pronađeno je i vraćeno vlasnicima ukupno osam vozila od kojih dva koja su otuđena na području drugih policijskih uprava.
          Broj povratnika u vršenju krivičnih djela je u padu za 11% kao i broj maloljetnih izvršilaca krivičnih djela za 34%.
          U izvještajnom periodu kada je u pitanju oblast zloupotrebe opojnih droga otkriveno je i procesuirano 37 krivičnih djela i 24 prekršaja. Izvršeno je 66 oduzimanje opojnih droga ukupne količine oko 1237 grama te 1119 stabljika indijske konoplje.
          Krivičnih djela privrednog kriminaliteta evidentirano je ukupno 60, od kojih je 32 koruptivnog karaktera.         
          Takođe je istakao, da je u izvještajnom periodu realizovano više akcija usmjerenih na otkrivanje izvršilaca različitih oblika krivičnih djela.
            Načelnik Sektora policije Sretoja Vujanović je istakao da je iz oblasti javnog reda i mira ukupno evidentirano 386 prekršaja, dok narušavanja javnog reda i mira u većem obimu nije bilo. Ukupan broj počinjenih prekršaja je u padu za 15% u odnosu na isti period 2017. godine, dok je broj prekršaja  u kojima su nastupile posljedice po građane u padu za 30%.
 Ukupno je evidnetirano 755 saobraćajnih nezgoda ili 14% više nego 2017. godine. Broj saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima je u porastu, dok je evidentiran manji broj saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima.
            U saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo 12 lica od toga četiri vozača traktora, jedan motociklista, dva biciklista, dva suvozača, dva pješaka i jedan vozač.          Policijski službenici ukupno su evidentirali 18.719 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja ili u prosjeku 70 prekršaja dnevno.
Iz saobraćaja su isključena 2008 vozača, od čega 1623 ili 80 % zbog vožnje pod uticajem alkohola, u dnevnom prosjeku šest vozača se isključi iz saobraćaja zbog vožnje pod djestvom alakohola.
Tokom mjeseca septembra 2018. godine sprovedena je akcija pojačane kontrole saobraćaja „Zaštitimo djecu u saobraćju“ a tom prilikom policijski službenici su evidentirali ukupno 525 prekršaja učesnika u saobraćaju. U školama su održana 62 edukativna predavanja na kojima je prisustvovalo oko 1900 učenika.
Načelnik je apelovao na vozače traktora, pješake i vozače bicikla da posvete pažnju poštovanju zakonskih propisa u pogledu obaveznog korištenja svjetloodbojnih i reflektirajućih materija i uređaja, u cilju potrebne vidljivosti u uslovima noćne vožnje ili kretanjate da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.