Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Učenici upoznati sa posljedicama nestručne upotrebe pirotehnike

| Doboj | Ponedeljak, 31. decembar 2018.

     Policijski službenici Policijske stanice Teslić, za oko 400 učenika Osnovnih škola „Ivo Andrić“ u Đulićima, „Stevan Dušanić“ u Pribiniću, „Jevrem Stanković“ u Čečavi i „Vuk Karadžić“u Vitkovicma, održali su predavanja na temu „Patarde nisu igračke“.
      Tokom predavanja učenici su upoznati o vrstama pirotehničkih sredstava sa posebnim akcentom na povrede koje mogu nastupiti usljed nestručnog rukovanja pirotehničkim sredstvima.
     Takođe, policijski službenici Policijske stanice Brod su na navedenu temu održali  predavanje za oko 130 učenika osnovnih i srednjih škola na području opštine Brod.  
      Navedene aktivnosti policijskih službenika sprovode se u  u cilju preventivnog djelovanja na suzbijanju posljedica koje mogu nastupiti usljed nepravilne upotrebe pirotehnike, koje mlađa populacija najčešće koristi tokom obilježavanja novogodišnjih i božićnih praznika.  
Tokom decembra mjeseca sve policijske stanice iz sastava Policijske uprave Doboj su organizovale predavanja u osnovnim i srednjim školama na navedenu temu.