Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Preventivnim aktivnostima u sprečavanju maloljetničke delinkvencije

| Banja Luka | Utorak, 19. februar 2019.

       Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka, održali su predavanja za oko trista (300) učenika osnovnih škola koje su u nadležnosti Uprave na teme: „Edukacija o negativnostima korišćenja narkotičkih sredstava“ ,„Edukacija o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža i o društveno poželjnom korišćenju istih“ i „Prevencija maloljetničke delinkvencije“.
      Policijski službenici su učenicima na njima prilagođen način prezentovali vrste i štetna dejstva narkotičkih sredstava,  šta čini maloljetničku delinkveciju i koje su sankcije predviđene za najčešće prekršaje i krivična djela u kojima se pojavljuju maloljetni izvršioci.   Takođe, učenicima je skrenuta pažnja na opasnosti sa kojima se mogu susresti ukoliko nepravilno upotrebljavaju društvene mreže, i data su im objašnjenja na koji način da zaštite svoj profil na društvenoj mreži „Facebook“ kako ne bi došlo do određenih neprijatnosti ili zloupotreba od strane drugih ljudi.
       Sa navedenim aktivnostima nastaviće se i u narednom peridu, a sve sa ciljem zaštite najmlađih od društveno neprihvatljivih i inkriminisanih radnji.