Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

„Bingo“ – lažna nagradna igra na društvenoj mreži „Facebook“

| Banja Luka | Četvrtak, 28. februar 2019.

Upozoravamo građane da je, tokom 2018. i 2019. godine, u Ministarstvu unutrnjih poslova Republike Srpske evidentiran porast prevara u vidu lažnih nagradnih igara organizovanih na „Facebook „ stanicama. Trenutno najmasovnija je lažna nagradana igra u kojoj se koristi trgovačko ime i logo firme „Bingo“ (identifikovane URL adrese:  https://www.facebook.com/Bingooo-2149837028625052 , https://www.facebook.com/Bingo-280617159438803 ).
Nagradna igra sastoji se u tome da se kreira lažna „Facebook stranica navedene firme na kojoj se objavi nagradna igrau kojoj je, za učestvovanje u istoj, potrebno lajkovati stranicu, podijeliti objavu na vlastitom profilu i poslati privatnu poruku najčešće sadržine „ja“. Učesnici  lažne nagradne igre nakon toga zaprimaju poruku da su sretni dobitnici te da radi preuzimanja nagrade moraju dostaviti fotografiju svog lica i ličnog dokumenta. Pored  ove  fotografije od  učesnika se  traži i dostavljanje ostalih  ličnih  podataka koji nisu navedeni u ličnim dokumentima (ime roditelja, adresa, kontakt telefon i dr.).
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorava građane da je jedini cilj izvršilaca ovog vida prevare, da na ovaj način pribave njihove lične podatke u svrhu zloupotrebe zbog čega se upozoravaju građani da fotografije svojih ličnih dokumentata i svoje lične podatke ne dijele odnosno ne šalju putem društvenih mreža ili elektronske pošte te da navedeno prijave nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a Republike Srpske.