Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na | Informisanje javnosti »

Sistem video nadzora uspostavljen u 23 lokalne zajednice u Srpskoj

| Banja Luka | Utorak, 09. jul 2019.

     U okviru projekta ’’Bezbjedan grad’’ koji  je pokrenut u 36 lokalnih zajednica u Republici Srpskoj, sistem video nadzora javnih površina uspostavljen je do sada u 23 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, a realizacija istog je u toku u još 13 opština.
      Lokalne zajednice u kojima su realizovani sistemi video-nadzora:
Laktaši, Čelinac, Lopare,Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Sokolac, Han Pijesak, Rogatica, Kozarska Dubica, Prijedor, Oštra Luka, Novi Grad, Zvornik, Bratunac, Gradiška, Jezero, Foča, Višegrad, Rudo, Novo Goražde,Čajniče i Trebinje.
    Opštine i gradovi u kojima su pokrenute aktivnosti: Banja Luka, Prnjavor, Doboj, Teslić, Brod, Trnovo, I.Stari Grad, Srbac, Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Drinić i Kalinovik
     Projekat Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i gradova/opština podrazumjeva uspostavljanje sistema video-nadzora javnih površina, trgova, parkova, objekata, mostova, ulica, raskrsnica, parkinga, sportskih objekata, a sve u cilju preventivne zaštita građana i njihove imovine, ali i borbe protiv protiv kriminala, terorizma i svih drugih oblika narušavanja bezbjednosti, javnog reda i mira.
       Sisteme video-nadzora koriste sve policije u Evropi i svijetu, odnosno koriste savremena IKT rješenja poznata pod nazivom “Sigurni grad (Safe city), kao sredstvo za brže i efikasnije otkrivanje počinioca krivičnih djela, prekršaja u saobraćaju ili narušavanja javnog reda i mira.
       Svi snimci se čuvaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova i samo službenici ovog Ministarstva imaju pravo pregleda snimaka, kao i izuzimanje istih, a prava pristupa su definisana dokumentom “Politika video-nadzora” .
       Bitno je istaći da se prilikom podešavanja kamera vodi računa o odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka prema kojima je MUP dužan da zaštiti privatnost građana, a to znači da se snimaju samo javne površine, zašta MUP ima zakonska ovlaštenja. Kamere se usmjeravaju tako da ne snimaju privatni prostor građan.