Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Bijeljina zadovoljavajuće, apel građanima da se odgovorno ponašaju i poštuju naložene mjere koje se odnose na virus korona

| Bijeljina | Četvrtak, 19. mart 2020.

      U prostorijama Policijske uprave Bijeljina, održana je danas redovna konferencija za predstavnike medija  o rezultatima rada za mjesec febrauar 2020. godine. Na osnovu svih statističkih podataka, ali i ostalih parametara koji se cijene, stanje bezbjednosti može se  ocijeniti kao zadovoljavajuće na području Policijske uprave Bijeljina.

     U mjesecu februaru 2020. godine, na području Policijske uprave  Bijeljina, evidentirana su  ukupno 93 krivičnih djela, od čega  su 72 djela opšteg kriminaliteta,15 djela privrednog kriminaliteta, tri  iz oblasti zloupotrebe opojnih droga  i tri krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja.

      Koeficijent ukupne rasvjetljenosti krivičnih djela u mjesecu februaru  iznocio je oko  75%.

      U mjesecu febrauaru 2020. godine prijavljeno je 51 krivično djelo protiv imovine, podneseno je 37 izvještaja protiv 38 lica.  Koeficijent ukupne rasvjetljenosti imovinskih krivičnih djela  iznosi oko 65%, a koeficijent po nepoznatom izvršiocu je oko 62%.

      Tokom mjeseca febrauara prijavljena su tri krivična djela protiv života i tijela od toga je jedno krivično djelo Ubistvo i dva krivična djela Laka tjelesna povreda.

       Posebno bih izdvojili da je u mjesecu febrauaru 2020.godine:

- otkriveno 15 krivičnih djela iz oblasti  privrednog kriminaliteta dok  je u mjesecu februaru 2019.godine bilo zabilježno jedno djelo;

-    nastavljen je trend smanjenja narušavanja javnog reda i mira, te smo tako u mjesecu iza nas evidentirali 28 narušavanja što je za oko 13% manje u odnosu na februar 2019.godine

- nismo imali  saobraćajnih nezgoda sa smrtnom posledicom

- tokom proteklog  mjeseca 175 vozača je isključeno  iz saobraća od čega je 152 zbog  vožnje pod dejstvom alkohola

U mjesecu febrauaru 2020.godine evidentirano je 5 migranata koji su ilegalno ušli na područje naše Uprave, što je znatno manje u odnosu na  febrauar 2019. godine kada su zabilježena 154 migranta.

       Neophodno je istaći da nema evidentiranih krivičnih djela ni prekršaja koji su počinili migranti.

       Načelnik Policijske uprave Bijeljina apelovao je na građane da se pridržavaju svih mjera i da se odgovorno ponašaju i poštuju odluke  koje su izdate od strane Štaba za vanredne situacije RS i nadležnih ministarstava.

       Naglasio je, da ćemo mi pružati asistenciju svim nadležnim inspekcijskim službama i komunalnoj policiji u slučaju da se neka lica ne pridržavaju propisanih mjera - izolacije.

       Na konferencije je rečeno, da je i Krivični zakon Republike Srpske definisao krivična djela, gdje se građani ili drugi subjekti ne pridržavaju naredbi i zahtjeva nadležnih organa, a u cilju suzbijanja širenja virusa i zaštite zadravlja ljudi, da se takva lica identifikuju i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima procesuiraju. Predviđene kazne za nepoštovanje odredi su od novčane kazne do kazne zatvora do dvije godine.