Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Smanjen broj prekršaja javnog reda i mira, kao i saobraćajnih nezgoda

| Gradiška | Petak, 21. avgust 2020.

U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana pres konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec jul 2020. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnika Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

Načelnik Bojan Škorić je istakao da je na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu julu tekuće godine evidentirano 45 krivičnih djela, od kojih je 41 krivično djelo iz oblasti opšteg kriminaliteta, 2 krivična djela iz oblasti zloupotreba opojnih droga i 2 krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.Ukupna rasvijetljenost svih krivičnih djela iznosi 95.5 % i u povećanju je u odnosu na uporedni period kada je iznosila 90.90 %. Rasvijetljenost krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu iznosi 81.81 % i takođe je u povećanju u odnosu na uporedni period kada je iznosila 80%.

Od ukupno evidentirano 41 krivično djelo iz oblasti opšteg kriminaliteta, rasvijetljeno je 39 krivičnih djela ili 95.1%, a po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno je 8 krivičnih djela ili 80%. Nadležnom tužilaštvu podnesena su 34 izvještaja protiv 37 lica.

Evidentrirano je 14 krivičnih djela protiv imovine od kojih je rasvijetljeno 12 krivičnih djela ili 85.7%, dok je po nepoznatom izvršiocu rasvijetljeno 8 krivičnih djela ili 80%.

Iz oblasti krivičnih djela protiv života i tijela evidentirana su 4 krivična djela, a iz oblasti zloupotreba opojnih droga evidentirana su 2 krivična djela i 5 prekršaja, kojom prilikom je oduzeta određana količina opojne droge (75.64 grama marihuana i 12 stabiljka kanabisa).

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirana su 24 narušavanja javnog reda i mira, dok je u isto periodu prethodne godine evidentirano 37 narušavanja. Nije evidentirano nijedno narušavanje JRM u većem obimu odnosno sa 5 ili više lica, te se stanje u ovoj oblasti može ocjeniti kao zadovoljavajuće.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, smanjen je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 11.6 % ili u odnosu 38:43. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima u julu mjesecu tekuće godine, dok je  prethodne godine u istom periodu evidentirana jedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima (odnos 0:1), kojom prilikom su tri lica smrtno stradala.

Obzirom da u posmatranom periodu nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost javnosti, kao ni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

U mjesecu julu tekuće godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano je 147 migranta (49 migranata na području PS Gradiška, 2 migranta na području PS nova Topola  i 96 migranata na području PS Srbac), dok je u istom periodu prošle godine evidentirano 36 migranata.

Turistička sezona i dalje traje, te shodno tome Policijska uprava Gradiška preduzima niz pojačanih mjera i aktivnosti kako u oblasti kriminaliteta, tako i u oblasti javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja, a sve sa ciljem povećanja stepena bezbjednosti.

Napominjemo, da se i dalje sprovodi kampanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ''Vozi oprezno-putuj bezbjedno'' u sklopu koje se sprovode pojačane kontrole i akcije po saobraćaju, sa akcentom na kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila i kontrolu vozača na prisustvo alkohola u organizmu.

Ovom prilikom apelujemo na sve građane da se suzdrže od svih vidova nasilnog ponašanja i narušavanja javnog reda i mira, te učesnici u saobraćaju da postupaju u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, da brzinu vozila prilagode uslovima na putu, a da ne upravljaju vozilima u alkoholisanom stanju, i samim tim će vlastitu bezbjednost a i bezbjednost drugih učesnika podići na što veći nivo.

Takođe napominjemo da Policijska uprava Gradiška provodi pojačane aktivnosti na kontroli poštovanja zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije, a sve u cilju sprečavanja širenja korona virusa među stanovništvom, te se pozivaju građani da nadležnim službama prijave neodgovorne pojedince ili grupe koje svojim ponašanjem mogu da ugroze zdravlje ljudi.

 

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković istakao je da je u toku jula mjeseca  evidentiran 31 prekršaj iz oblasti javnog reda i mira, dok su u istom periodu prethodne godine evidentirana 44 prekršaja, a koji su sankcionisani podnošenjem 9 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 19 prekršajnih naloga. Prekršaje su počinila 34 lica, među kojima su 2 povratnika i 1 maloljetnik.

Evidentirano je 38 saobraćajnih nezgoda, što je manje za 11.6% u odnosu na uporedni period kada su evidentirane 43 saobraćajne nezgode. Od ukupno evidentirano 38 saobraćajnih nezgoda, 12 nezgoda je sa posledicama po lica, a 26 saobraćajnih nezgode je sa materijalnom štetom. 3 lica zadobila su teške tjelesne povrede (prethodne godine 4 lica teške tjelesne povrede), a 10 lice lake tjelesne povrede (prethodne godine 9 lica lake tjelesne povrede).

Ukupno je evidentirano 1913 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja (prošle godine evidentirano 1426 prekršaja), koji su sankcionisani sa podnošenjem 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem 1749 prekršajnih naloga.

Iz oblasti bezbjednosti saobraćaja preduzeto je niz preventivno represivnih aktivnosti, kojom prilikom je iz saobraćaja isključeno 130 vozača, od toga 81 vozač je isključen zbog vožnje pod uticajem alkohola, 36 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava i iz ostalih razloga je isključeno 13 vozača. Takođe, iz saobraćaja su isključena i 62 vozila.