Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Akcija SFOR-a na području opštine Pale

| S.Sarajevo | Ponedeljak, 12. januar 2004.

Obavještavamo javnost da je, u periodu od 02,15 časova 10. januara, do 14,00 časova 12. januara 2004. godine, na području opštine Pale realizovana akcija SFOR-a, koja je, kako su istakli zvaničnici Multinacionalnih oružanih snaga, imala za cilj - ''pronalaženje i lociranje lica optuženih za ratne zločine''. Pripadnici policije MUP-a Republike Srpske u akciju su uključeni odmah nakon što je o tome postignut dogovor sa nadležnom komandom SFOR-a. Od početka akcije uspostavljeni su kontrolni punktovi na prilaznim tačkama na saobraćajnicama koje ulaze, odnosno izlaze sa područja Pala, na kojima je, od strane SFOR-a, u prisustvu pripadnika policije MUP-a RS, vršena kontrola vozila, vozača i putnika. Takođe, tokom akcije pripadnici SFOR-a prema nama raspoloživim podacima - izvršili su pretres jednog broja objekata u urbanom dijelu opštine Pale, koji su, po njihovoj procjeni, bili interesantni u navedenom smislu. Tako su, između ostalih, pretreseni objekti Srpske pravoslavne crkve i Parohijskog doma, Doma zdravlja Pale i dr. Obostrano, dakle od strane zvaničnika MUP-a RS i zvaničnika SFOR-a, istaknuto je da je značaj ove akcije u tome da je prvi put u ovom stepenu ona bila zajednička, da je to najveća akcija ove vrste na prostoru Republike Srpske u posljednjih godinu dana, da je policija MUP-a RS ispoljila visok stepen profesionalizma, te da su to sa obje strane iskustva od neprocjenjive važnosti. Građani opštine Pale su, što je posebno naglašeno, iskazali visok stepen tolerancije i saradnje, čime je još jednom potvrđeno njihovo povjerenje u policiju MUP-a RS. Od strane zvaničnika SFOR-a ovaj Centar je u toku dana obaviješten da će akcija biti okončana danas u 14,00 časova, što će se ogledati u tome da će pripadnici SFOR-a do tada napustiti kontrolne punktove, a u 16,00 časova kompletna jedinica SFOR-a koja je učestvovala u ovoj akciji, biti povučena sa područja opštine Pale. Takođe, obaviješteni smo i o tome da će ispred SFOR-a javnost biti upoznata o rezultatima same akcije, kroz odgovarajuće saopštenje. Napominjemo da je prirodno da se CJB Srpsko Sarajevo, odnosno MUP RS, ne može upuštati u ocjenu i komentarisanje rezultata ove akcije, imajući u vidu da je naša policija u istoj učestvovala u određenim, istina značajnim elementima, jednom rečju - i zbog toga što o svim elementima i rezultatima MUP RS nije u potpunosti upoznat u ovom momentu.