Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Saopštenje Inspektorata za zaštitu od požara MUP-a RS

| Banjaluka | Petak, 23. januar 2004.

U skladu sa Zakonom o prevozu opasnih materija (''Sl. list SFRJ'', br. 27/90), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske izdaje odobrenje za prevoz otrova preko državne granice i teritorije Republike Srpske. U postupku donošenja rješenja kojim se odobrava prevoz opasnih materija pribavlja se i saglasnost od Ministarstva unutrašnjih poslova, u pogledu bezbjednog prevoza na trasi kretanja. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u postupku izdavanja saglasnosti, utvrđuje postojanje zahtjeva uvoznika opasne materije, izjave o korištenju navedenih opasnih materija, kao i postojanje uputstva o postupanju sa tom materijom u slučaju akcidenta u toku prevoza. Za sve pošiljke za koje je odobrenje izdavalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova je uz provjeru navedenih podataka i stanja saobraćaja na trasi kretanja, izdavalo odobrenje za prevoz opasnih materija.