Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Policijski službenici PU Doboj u realizaciji kampanje „Stop prosjačenju“

| Doboj | Ponedeljak, 28. jun 2021.

Policijski službenici Policijske stanice Doboj 1, danas suzapočeli sa realizacijom kampanje „Stop prosjačenju“, koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

U okviru ove kampanje policijski službenici su  tokom podjele informativno-edukativnog materijala ragovarali sa građanima sa  ciljem jačanja njihove svijesti o značaju zaštite diječijih prava, te upoznavanja istih sa rizicima i opasnostima koje po djecu nosi prosjačenje.

Od početka tekuće godine na području grada Doboja evidentirano je 30 prekršaja počinjenih prosjačenjem, a najveći broj lica koji se zatiču tokom prosjačenja su uglavnom povratnici u činjenju ovakve vrste prekršaja.

Prosjačenje spada u grupu prekršaja protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica gdje je članom 26. Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske propisano da ko prosjači, kazniće se novčanom kaznom od 200,00 do 800,00 KM, te da ko prisiljava ili navodi na prosjačenje maloljetno lice, duševno bolesno lice ili lice zaostalog duševnog razvoja, kazniće se novčanom kaznom od 400,00 do 1.200,00 KM.

Uočavanjem ovakvih lica i prijavljivanjem najbližoj policijskoj stanici na broj 122 građani mogu aktivno da doprinesu prevenciji prosjačenja i otkrivanju eventualnih izvršilaca krivičnih djela.

Navedene aktivosti će se realizovati na području svih opština i gradova koji su u operativnoj nadležnosti  PU Doboj.