Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Izvještaj pred tužiocima

| Banjaluka | Ponedeljak, 04. avgust 2008.

CJB Istočno Sarajevo je Okružnom tužilaštvu 30. jula 2008. godine podnio izvještaj o počinjnom krivičnom djelu protiv R.B. i M.M., zbog postojanja osnova sumnje da je prijavljeni u periodu od 1. septembra 2006. godine do 29. februara 2008. godine u svojstvu direktora ŠG ''Romanija'' Sokolac, iskoristio svoj službeni položaj ili ovlašćenja tako što je zaključio 2726 Ugovora o djelu sa više od 800 fizičkih lica za nepotrebne i nepostojeće poslove od kojih su neki predviđeni sistematizacijom radnih mjesta i po svojoj prirodi i karakteru spadaju u opis poslova popunjenih radnih mjesta, pribavivši imovinsku korist izvršiocima poslova na štetu Gazdinstva u visini od 598.295,08 KM. Nepoštovanjem propisa R.B. je povrijedio i osnovna prava dva radnika, jer su imenovana lica prije zaključivanja Ugovora o radu u maju 2007. godine, više od 8 mjeseci bila angažovana po Ugovoru o djelu na poslovima vozača direktora, odnosno tehničkog sekretara direktora. Na taj način im je u periodu koji je prethodio zaključenju Ugovora o radu uskraćena prava iz socijalnog osiguranja. R.B. je suprotno Zakonu o javnim nabavkama BiH, bez prethodno provedenog postupka, poslove sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata, prorede kulture i prevoza radnika, takođe po osnovu Ugovora o djelu ustupio fizičkim licima, te im pribavio imovinsku korist u visini od 65.268,85 KM. Drugoprijavljena M.M. u istom periodu, u svojstvu šefa sektora ekonomsko-finasijskih poslova u ŠG ''Romanija'' Sokolac nije primjenila odredbe Zakona o doprinostima RS i Uputstva o načinu obračunavanja i uplate doprinosa, jer nije obračunavala i uplatila doprinose nastale po osnovu Ugovora o djelu po nižoj stopi od 10,5% na vrijednosti iz Ugovora zbog čega je nastupila šteta za javne fondove RS u iznosu od 16.724,93 KM Čime je R.B. počinio krivična djela ''zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja'' i ''povreda osnovnih prava radnika'', a M.M. počinila krivično djelo ''utaja poreza i doprinosa''.