Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Saopštenje za javnost u vezi KD ''pranje novca''

| Banjaluka | Srijeda, 30. jul 2003.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je u toku 2003. godine intenziviralo svoje aktivnosti u pogledu preduzimanja mjera i radnji na dokazivanju KD ''PRANJE NOVCA'', te su nakon utvrđivanja stvarnog identiteta ''RAČUNOPOLAGAČA'' i odgovornih lica, protiv tih lica podnešene krivične prijave nadležnim tužilaštvima, a ta lica su lišavana slobode, uz posebnu napomenu da se u većini slučajeva radilo o tzv. ''fiktivnim preduzećima'', preko kojih se u stvari vršilo ''pranje poreza'' u velikim iznosima i po tom osnovu o velikoj šteti po budžet Republike Srpske. Naima, do sada je od strane MUP-a nadležnim tužilaštvima podnešeno ukupno pet krivičnih prijava, zbog krivičnog djela ''pranje novca'', a kroz kriminalističku obradu je utvrđeno da su prijavljena lica vršila pologe novčanih sredstava i finansijske transakcije prema drugim pravnim licima u ukupnom iznosu od najmanje 47.591.640 KM, pri čemu je šteta po budžet RS pričinjena u najmanjem iznosu od 9.481.759 KM, a sva prijavljena lica su lišena slobode. Pomenuta lica su prijavljivana i zbog postojanja osnova sumnje da su počinila KD ''falisifikovanje ili uništavanje službene isprave'', kao i zbog KD ''utaje poreza i doprinosa'' (KZ RS), KD ''izbjegavanje plaćanja poreske obaveze'' (Zakon o poreskoj upravi), a koje nezakonite radnje su u uskoj korelativnoj vezi sa ''pranjem novca''. U toku su provjere određenih poslovnih transakcija više ''fiktivnih preduzeća'' sa sjedištem u Srpskom Sarajevu, te druge provjere u vezi identifikacije nosioca tih kriminalnih aktivnosti u vezi ''pranja novca'', a radi se o milionskim novčanim iznosima i po tom osnovu o velikoj šteti po budžet Republike Srpske, a o čemu će javnost biti obaviještena po podnošenju krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima. Na kraju, naglašavamo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ostvarilo dobru saradnju, radeći po navedenim predmetima, kako sa drugim nadležnim institucijama RS, tako i sa MUP-om Federacije BiH, te MUP-om R. Srbije.