Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Pravila ponašanja policije u Policijskom etičkom kodeksu

| Banja Luka | Petak, 28. avgust 2009.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske , u sklopu aktivnosti na provođenju Strategije suzbijanja korupcije u RS kao i Akcionog plana sprečavanja korupcije u MUP-a RS, propisalo je novi Policijski etički kodeks. Kodeksom su određene etičke i zakonske smjernice za profesionalno izvršavanje policijskih poslova, striktno poštovanje i primjena zakona u radu policijskih službenika kao i odrednica da primjena prava ne može se zasnivati na nezakonitom, diskriminatorskom ili samovoljnom ponašanju pripadnika policije. Ciljevi kodeksa su višestruki i praktično primjenjeljivi u toku i poslije radnog vremena, a akcenat je stavljen na ponašanje policijskih službenika u određenim situacijama, unapređenje zaštite ljudskih prava i sloboda kao i dobar odnos sa građanima i efikasna saradnja sa svim policijskim agencijama u BiH. Kroz 12 pravila ponašanja koja su propisana etičkim kodeksom definisano je niz odrednica kroz koje je važno da se otkloni svaka nezakonita ili druga inkriminisana radnja policijskih službenika, da se stvori radni ambijent koji je ispunjen profesionalnošću i zdravim međusobnim odnosima, zadaci policijskih službenika u odnosu sa građanima, smernice prilikom preduzimanja službenih radnji, nepristrasnost, izbjegavanje sukoba interesa i nespojivik funkcija, povjerljivost i korišćenje službenih informacija te svakako neizostavno obazovanje i stručno usavršavanje. Iz svega ovoga proizilazi da obavljanje policijskog posla mora biti u skladu sa zakonom, potrebno u odgovarajućim okolnostima i proporcionalno u odnosu na ozbiljnost prestupa i legitimni cilj koji treba postići. Građani trebaju da budu upoznati sa standardima ponašanja policijskih službenika, a od njih se očekuje da ne vrše pritisak na policijske službenike, jer će se u takvim nezakonitim djelima preduzeti sve mjere i radnje kako bi se spriječilo rušenje ugleda i statusa policije RS. Policijski etički kodeks je propisan kako bi policija RS u sopstvenim redovima prvenstveno spriječila sve oblike korupcije i na zakonit i adekvatan način regulisala postupnost i dosljednost u radu. Kroz cjelokupan rad nužno je prilagoditi se smjernicama koje su legitimne, a čije nepoštovanje će iziskivati propisanu sankciju. Policijski službenici treba da shvate svoju pojedinačnu odgovornost, jer njihovo ponašanje utiče na stvaranje slike o Ministarstvu untrašnjih poslova RS u cjelini. Da bi se održalo povjerenje javnosti u poštenje, profesionalnost, nepristrasnost i integritet policijskih službenika, važno je da se otkloni svaka sumnja da iza radnji pripadnika policije stoje drugi motiv i postupci