Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Servisne informacije | Informisanje javnosti » Servisne informacije

Novi koraci u borbi protiv korupcije

| Banja Luka | Ponedeljak, 28. septembar 2009.

Na inicijativu Direktora policije Republike Srpske Uroša Pene u okviru borbe protiv korupcije u svim segmentima društva, održan je sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Republičkog tužilaštva RS, Specijalnog tužilaštva RS, Poreske uprave RS, Republičke uprave za inspekcijske poslove RS, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS te Komisije za reviziju privatizacije. Sastanak je prvenstveno imao za cilj da naglasi važnost problema borbe protiv korupcije, kao jedne negativne pojave u društvu koja ugrožava ekonomsku, političku ali i socijalnu osnovu države i društva u cjelini, te kao takva negativno djeluje na stabilnost sveukupne bezbjednosti. Sprovođenje Strategije suzbijanja korupcije u Republici Srpskoj kao i angažovanje svih segmenata i institucija društvene zajednice je prioritetan cilj sa kontinuiranim radom istako je Direktor policije RS Uroš Pena. On je takođe naglasio da policija RS ima i rezultata u procesuiranju određenog broja pripadnika MUP RS kada su u pitanju koruptivna krivična djela, tako da je rad na sprečavanju ali i otkrivanju korupcije u svim drugim institucijama intezivirano i reziltati sigurno neće izostati. Na sastanku je i konstatovano da neophodno izgraditi što jaču saradnju navedenih institucija pa uz zajedničke prioritete preduzeti konkretne korake ka otkrivanju i samom procesuiranju nezakonitih radnji. Ova problematika traži veliki napor ali i planki i sistematičan pristup problemu. Zajednička ocjena svih učesnika sastanka je da je, razmjena informacija najbitniji faktor efikasnog reagovanja ali i preventivnog djelovanja na sve oblike korupcije kao i na sve potencijalne izvršioce. MUP Republiike Srpske otveren je za sve vidove saradnje i u svim situacijama predzeće sve mjere i radnje kako bi se korupcija na području RS dovela do statistički minimalnih brojki. Saradnja navedenih institucija ali i svih drugih, koje mogu preduzeti pojedine korake u borbi protiv korupcije, i Ministarstva unutrašnjih poslova RS biće stalana .