Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Detalji izvršenog pretresa BN televizije

| Banjaluka | Petak, 15. januar 2010.

Policija Republike Srpske, na osnovu navoda iznesenih u javnosti a vezano za pretres prostorija BN televizije, precizira detalje vezane za navedeni događaja(13.01.2010.). Na osnovu izjave i priloženih dokaza poznatog lica, u kojima je navedeno da je pravno lice RTV „BN“ Bijeljina i jedno fizičko lice počinili krivična djela Utaja poreza i doprinosa i Zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, policija RS je obavjestila Okružno tužilaštvo u Bijeljini koje uputilo zahtjev za izdavanje naredbe za pretres Osnovnom sudu u Bijeljini, koje je dana 12.01.2010. godine izdalo Naredbu pripadnicima Policije RS za pretres poslovnih prostorija pravnog lica RTV“ BN „ Bijeljina. Pripadnici policije su dana 13.01.2010. godine u 06:55 časova, sa dva civilna neoznačena vozila stigli ispred zgrade BN televizije i pozvali vlasnika RTV“ BN“ Bijeljina i nakon njegovog dolaska izvršili pretres dvije poslovne prostorije. Pretres je izvršilo sedam pripadnika policije i to četiri inspektora privrednog kriminaliteta, dva pripadnika uniformisane policije i jedan kriminalistički tehničar i jedan državni službenik. Pretres je trajao do 12:20 časova istog dana, a oduzeta je blagajnička dokumentacija, dokumentacija za koju se sumnja da nije evidentirana u knjizi blagajne, devet blokova priznanica o naplati usluga reklamiranja, nalozi za emitovanje reklama, ručno vođenje evidencije o naplatama. Policije je za nevedene predmete izdala Potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta. Tokom vršenja pretresa nije bilo nikakvih smetnji niti je policija na bili koji način onemogućila emitovanje programa BN televizije. Policija se tokom pretresa pridržavala profesionalnih standarada i uobičajnih procedura u sprovođenju ovakvih aktivnosti, a sve u skladu sa Naredbom suda. O daljem toku istrage policije nije nadležna davati informacije, već će sve ostale potrebne podatke saopštiti Okružno tužilaštvo Bijeljina.