Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Obavještenje sredstvima informisanja

| Banjaluka | Utorak, 29. jun 2004.

U posljednje vrijeme neka sredstva informisanja u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, objavila su razne neistinite i očito tendenciozne napise ili priloge kojima se bez bilo kakvih argumenata i proizvoljno iznose različite kvalifikacije o Ministarstvu unutrašnjih poslova i pojedinim rukovodnim radnicima. Pri tome se autori priloga nastoje sakriti iza različitih skraćenica ili inicijala, valjda svjesni da mogu biti predmet zakonske odgovornosti. Uočeno je da je ova aktivnost naročito eskalirala nakon pojačanih mjera i radnji ovog Ministarstva i sve boljih rezultata na sprečavanju i otkrivanju kriminala i očuvanju stabilnog javnog reda i mira, kao i povodom aktivnosti na otkrivanju i privođenju odgovornosti lica optuženih od Haškog tribunala. Objektivnom čitaocu postavlja se pitanje kakvi i čiji interesi i ciljevi stoje iza ovakve propagandne aktivnosti. Uvažavajući slobodu štampe i podržavajući sva nastojanja da se javnosti na transparentan način predoče mnogi aspekti rada Ministarstva, pogotovo u oblastima za koje su naši građani posebno zainteresovani, i ovo Ministrastvo tome želi doprinijeti sve većim otvaranjem prema javnosti, doduše u skladu sa zakonskim propisima. Međutim, oštro se protivimo pokušajima devalviranja ugleda MUP-a i njegovih najodgovornijih kadrova, kao i zloupotrebama dijela štampe koja se bavi klevetom. To nas opredjeljuje da svaki sličan slučaj pažljivo sagledamo i preduzmemo odgovarajuće aktivnosti, imajući u vidu zakonske odredbe i obavezu da štitimo dignitet ove značajne institucije bezbjednosti i kadrova koji časno izvršavaju svoje poslove i zadatke.