Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Aktivnosti disciplinskog tužioca CJB Banjaluka

| Banjaluka | Utorak, 21. septembar 2004.

Na osnovu člana 77. Zakona o unutrašnjim poslovima RS (SL. glasnik RS br. 48/03) i člana 23. stav 1. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti policajaca i drugih zaposlenih u MUP-u RS, broj:05/1-1-012-16/03 - Disciplinski tužilac CJB Banjaluka podnio je zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv Mišić Saše (1975.), nastanjen u Banjaluci, Ul. Miloša Dujića br. 37, koji je raspoređen na poslove i radne zadatke komandira u PS Banjaluka 2. Disciplinski postupak pokrenut je na inicijativu Inspektorata za unutrašnju kontrolu, praćenje i zaštitu zakonitosti u radu MUP-a RS nakon provedenog unutrašnjeg postupka i dostavljenih podataka iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je imenovani počinio više težih povreda radne dužnosti - zloupotreba službenog položaja iz člana 4. stav 1. tačka 34. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti policajaca i drugih zaposlenih u MUP-u RS. S obzirom na prirodu povrede radne dužnosti i okolnosti pod kojima su izvršene može se zaključiti da je štetno po interes službe da imenovani i dalje ostane u MUP-u RS na poslovima i zadacima koje je do sada obavljao te se Rješenjem broj: 10-05/1-125-163/04 privremeno udaljavalj iz MUP-a RS do okončanja disciplinskog postupka.