Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Novosti | Informisanje javnosti » Novosti

Tokom regionalne akcije na području bezbjednosne nadležnosti CJB Doboj izuzeto ukupno 381,63 m3 ogrevnog drveta

| Doboj | Srijeda, 26. decembar 2012.

U cilju sprečavanja bespravne sječe i prometa drvnih sortimenata na području bezbjednosne nadležnosti CJB Doboj, policijske stanice opšte nadležnosti i policijske stanice za bezbjednost saobraćaja iz sastava CJB Doboj, u periodu od 10. oktobra do 10 decembra tekuće godine, provele su regionalnu akciju tokom koje je na kategorisanim i nekategorisanim putevima kontrolisan veći broj vozila kojim se prevoze drvni sortimenti, kao i lokacije na kojima se vrši prodaja ili su pogodni sa lagerovanje ogrevnog drveta.

Tokom akcije izuzeto je ukupno 381,63 m3 ogrevnog drveta, koje je najvećim djelom posječeno u šumama kojim gazduju šumska gazdinstva. Prema načinu izvršenja i količini otuđenih drvnih sortimenata, u 21-om slučaju krivično-pravna radnja imala je obilježje krivičnog djela šumske krađe i protiv njihovih izvršilaca Okružnom tužilaštvu Doboj podneseni su izvještaji o počinjenom krivičnom djelu. Ostali slučajevi (51)  odnose se na prekršaje iz Zakonom o šumama i Zakona o prekršajima RS, čije je sankciosanje u nadležnosti šumskog gazdinstva.

Najveći broj drvnih sortimenata izuzet je tokom kontrole saobraćaja, kao i zaticanjem oborenih stabala na licu mjesta, gdje su u određenom broju slučajeva zaticana  i lica koja su vršila bespravnu sječu šume. Najveći broj drvnih sortimenata izuzet je na području opština: Brod (69,88m3 ), Šamac (52,5m3) i na području koje pokriva PS Doboj 2(41,51m3 ).

Navedene aktivnosti provedene su u saradnji sa nadležnih šumskim gazdinstvom, kao i na osnovu prikupljenih operativnih saznanja do kojih je policija došla saradnjom sa građanima.

 CJB Doboj će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim ciljanim aktivnostima na sprečavanju bespravne sječe i prometa drvnih sortimenata na području svih deset opština za koje je operativno nadležan.