Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Informacija

| Banjaluka | Četvrtak, 30. decembar 2004.

Sa aspekta bezbjednosti, zadržavanje i posjedovanje nelegalnog oružja od strane građana, čije je izrađivanje, nabavljanje, prodaja, nošenje ili držanje zabranjeno Krivičnim zakonom Republike Srpske, predstavlja stalnu potencijalnu opasnost od zloupotrebe istog prilikom izvršenja drugih krivičnih djela, odnosno prijetnju za ličnu bezbjednost građana. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na području Republike Srpske, za proteklih 11 mjeseci, evidentirano je 212 krivičnih djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija, što je za 29% manje u odnosu na navedeni period prošle godine (212:299). Iz statističkih pokazatelja uočljivo je značajno smanjenje broja navedenih krivičnih djela na područjima pojedinih centara javne bezbjednosti. To se posebno odnosi na CJB Istočno Sarajevo, gdje je evidentirano 25, a u istom periodu prošle godine 117 krivičnih djela. I u nadležnosti ostalih CJB takođe je došlo do smanjenja broja navedenih krivičnih djela. Na području CJB Banja Luka evidentirano je 85, CJB Bijeljina 49, CJB Doboj 34 i CJB Trebinje 19 krivičnih djela. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 166 izvještaja o izvršenim krivičnim djelima protiv 202 lica. Dosadašnja praksa pokazuje da se nelegalno posjedovano oružje i eksplozivna sredstva najčešće koriste prilikom izvršenja krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta.Počinioci se otkrivaju i prijavljuju nakon pretresa i pronalaska oružja pri otkrivanju i dokumentovanju krivičnih djela . Pored Krivičnog zakona, zloupotreba vatrenog oružja i eksplozivnih naprava regulisana je i drugim zakonima na osnovu kojih radnici policije prvenstveno djeluju stavljajući akcenat na prekršaje izazvane nelegalnim posjedovanjem oružja i municije i upotrebom vatrenog oružja. Nelegalno posjedovanje oružja regulisano je Zakonom o oružju i municiji, a upotreba vatrenog oružja Zakonom o javnom redu i miru. Za 11 mjeseci tekuće godine prijavljeno je 456 prekršaja, od čega se 303 odnose na nelegalno posjedovanje oružja, a 78 na upotrebu vatrenog oružja. Za navedene prekršaje podneseno je 348 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 407 lica. U posmatranom periodu prethodne godine evidentirana su 494 prekršaja, podnesen 371 zahtjev sudovima za prekršaje te prijavljeno 430 lica.Podaci ukazuju na smanjenje prekršaja za 8%, zahtjeva za 6%, a prijavljenih lica za 5%. U vršenju redovnih poslova javne bezbjednosti te u predkrivičnom postupku, policija je tokom 11 mjeseci ove godine izvršila oduzimanje značajnih količina naoružanja i to: 322 duge cijevi, 96 kratkih, 182 ručne bombe, 26,9 kilograma eksploziva, 533 minsko-eksplozivnih sredstava, 6.208 komada municije različitog kalibra i 32 okvira za municiju, dva bestrzajna topa i jedan MRUD, 390 metara sporogorećeg štapina, 608 upaljača za mine, četiri suzavca, 16 satnih mehanizama i ostale sitne vojne opreme. Takođe je od značaja ukazati na podatak da je u posmatranom periodu evidentirana 71 eksplozija koje su prvenstveno izvršene bacanjem, podmetanjem i aktiviranjem eksplozivnih naprava dok su u istom periodu 2003.godine evidentirana 73 slučaja. Najveći broj eksplozija zabilježen je na području koje pokriva CJB Banja Luka 30, zatim Doboj 15 i Istočno Sarajevo 10, Bijeljina 11 i Trebinje pet. Uglavnom se radi o bacanju i aktiviranju ručnih bombi, a u većini slučajeva objekti napada su bili poslovni prostori, kuće i stanovi, putnička vozila i sl. Naprijed izneseni podaci pokazuju da na području Republike Srpske još uvijek veliki broj građana posjeduje oružje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva. Blizina i dostupnost vatrenog oružja i eksplozivnih sredstava predstavlja stalnu opasnost, o kojoj svjedoče i teške posljedice izazvane dječijom radoznalošću ili dostupnošću nervno bolesnim licima. Činjenica je i da se najveći broj samoubistava vrši upotrebom vatrenog oružja vojnog porijekla te ručnim bombama, što je u predratnom periodu bilo nezamislivo i neizvodljivo. Česti su slučajevi da građani, umjesto da oružje predaju policiji, isto odbacuju, odnosno ostavljaju na otvorenom prostoru, u kontejnerima za smeće, bacaju u vodotoke i na druge lokacije, tako da odbačeno oružje predstavlja opštu opasnost za okolinu. Razlog velikog dijela navedenih aktivnosti je neobaviještenost o mogućnostima predaje, bojazan od eventualnih sankcija ili jednostavno nezainteresovanost za moguće posljedice. Ovom prilikom ponovo apelujemo na građane da oružje u posjedu,bez bojazni o sankcijama bilo koje vrste, mogu predati ovlaštenim službenim radnicima u najbližoj policijskoj stanici ili obavijestiti nadležne o namjeri predaje eventualno posjedovanog oružja.