Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Saradnja sa Haškim tribunalom

| Banjaluka | Petak, 31. decembar 2004.

Preduzete su brojne aktivnosti vezane za ispunjenje obaveza preuzetih Zakonom o saradnji sa Republike Srpske sa Haškim tribunalom i u skladu sa drugim zakonskim propisima. Te aktivnosti su bile prvenstveno usmjerene na prikupljanje operativnih informacija, identifikovanje i lociranje, pridobijanje za dobrovoljnu predaju ili lišavanje slobode lica optuženih od strane Haškog tribunala. Pored ostalog, izvedeno je više policijskih akcija na pojedinim područjima Republike, uglavnom u cilju pronalaženja i hapšenja traženih lica. Preduzeto je i niz drugih aktivnosti, kao što su brojne provjere po zahtjevima Tužilaštva međunarodnog krivičnog suda, pronalaženje i obezbjeđenje lica radi saslušavanja, prikupljanja određenih podataka, obavještenja i sl. Značajan doprinos dat je radu Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice jula 1995.godine, posebno kada je riječ o pronalasku grobnica, prikupljanju obavještenja obavljanjem brojnih informativnih razgovora (sa više stotina lica), obezbjeđenje određene dokumentacije i dr.