Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
← Povratak na Saopštenja | Informisanje javnosti » Saopštenja

Stanje u oblasti javnog reda i mira

| Banjaluka | Petak, 31. decembar 2004.

Za 11 mjeseci ove godine evidentirano je 12.494 prekršaja javnog reda i mira, što je za 5% više u odnosu na isti period 2003.godine. Za prekršaje iz ove oblasti podnesena su 8.858 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 12.645 lica, od kojih 2.639 recidivista i 511 maloljetnika. Sudovi za prekršaje su riješili 5.798 podnesenih zahtjeva, od kojih je 80% (4.662) iz prethodnih godina. Povećan je broj prekršaja javnog reda i mira u kojima je učestvovalo pet ili više lica (60 a u prethodnom periodu 91). U strukturi počinjenih prekršaja javnog reda i mira najbrojniji su bili fizički napadi, grubo vrijeđanje i bezobzirno ponašanje, prijetnje ugrožavanjem lica, sprečavanje ovlašćenih lica u vršenju javnih ovlašćenja, stvaranje buke i dr.. U znatnom procentu slučajeva uzrok je alkoholisanost učesnika, a u određenom procentu prekršaja neposredni uzroci su vezi sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. Javni red i mir se najčešće narušavao na otvorenim prostorima i ugostiteljskim objektima. Gledano u cjelini, stanje javnog reda i mira bilo je povoljno. Porast nekih parametara u ovoj oblasti proizvod su odgovornijeg rada policije na terenu na dokumentovanju i sankcionisanju izvršilaca počinjenih prekršaja. Tome su, pored ostalog, doprinijeli i rezultati akcija pojačane kontrole rada ugostiteljskih objekata i lokaliteta na kojima se učestalije narušava javni red i mir, otkrivanje i blagovremeno prijavljivanje prekršaja i sankcionisanja počinilaca, ali i stvaranja sve povoljnijeg bezbjednosnog ambijenta i poštivanje zakona od strane građana. Zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka sve više se zahvataju i sankcionišu prekršaji, kao što su točenje pića maloljetnicima i licima pod uticajem alkohola, neprijavljivanje narušavanja javnog reda i mira, nepoštovanje radnog vremena od strane ugostiteljskih objekata i slično, što pored represivnog, evidentno ima i preventivni značaj.