Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

PUTNA ISPRAVA


Za izdavanje ili zamjenu pasosa potrebno je dostaviti:

1.Zahtjev za izdavanje pasosa (u zahtjevu obavezno navesti mjesto i opstinu upisa u maticnu knjigu rodenih i knjigu drzavljana BiH)
2.Licnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se moze utvrditi identitet prebivaliste i drzavljanstvo BiH
3.Putnu ispravu ciji je rok vazenja istekao (osim ako je ukradena ili izgubljena)
4.Dokaz o uplati cijene pasosa u iznosu od 50,00 KM (uplatnica), odnosno cijena pasosa (50,00 KM) i naknada od 200,00 KM (ukoliko se radi o izdavanju hitnih pasosa koji se izdaju po zahtjevu stranke u roku od 72 sata)
5.Dokaz o placenoj administrativnoj taksi u iznosu od 5,00 KM

Prilikom podnosenja zahtjeva za izdavanje putne isprave od podnosioca zahtjeva se uzimaju biometrijski podaci (slika, otisci prstiju i potpis). Zahtjev za izdavanje putne isprave je elektronski obrazac i popunjava se na salteru nadleznog organa za izdavanje putne isprave.

Za izdavanje pasosa za maloljetno lice potrebno je dostaviti:
1.Zahtjev za izdavanje pasosa (u zahtjevu obavezno navesti mjesto i opstinu upisa u maticnu knjigu rodenih i knjigu drzavljana BiH)
2.Izvod iz maticne knjige rodenih
3.Uvjerenje o drzavljanstvu BiH (ako je dijete rodeno van teritorije BiH)
4.Pasos:
a) Pasos za drzavljane u dobi od 3-18 godina sa rokom vazenja od 5 godina (40,00 KM)
b) Pasos za drzavljane koji nisu navrsili 3 godine sa rokom vazenja od 3 godine (30,00 KM)
5.Saglasnost oba roditelja, osim:
a) ako je dijete bez jednog roditelja; priloziti izvod iz maticne knjige umrlih drugog roditelja,
b) ako je dijete bez oba roditelja; priloziti saglasnost staratelja,
v) ako je jedan od roditelja sprijecen da potpise saglasnost na zahtjevu moze dostaviti pismenu saglasnost potpisanu i ovjerenu kod nadleznog organa,
g)ako odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva izdavanje putne isprave nije uslovljeno saglasnoscu oba roditelja.
6.Ako je odlukom suda o dodjeljivanju starateljstva izdavanje putne isprave uslovljeno saglasnoscu oba roditelja, nadlezni organ ce od drugog roditelja, kojem nije dodjeljeno starateljstvo nad maloljetnim licem, zatraziti pismeno izjasnjenje o davanju saglasnosti za izdavanje putne isprave.
7.Ukoliko je nepoznato prebivaliste ili boraviste drugog roditelja nadlezni organ ce izvrsiti provjere kroz raspolozive evidencije i shodno izvrsenim provjerama rijesiti zahtjev.
8.Ukoliko je maloljetno lice, za koje se podnosi zahtjev za izdavanje putne isprave rodeno u vanbracnoj zajednici, a drugi roditelj odbije dati saglasnost za izdavanje putne isprave nadlezni organ ce od nadlezne sluzbe socijalne zastite zatraziti pismeno misljenje o opravdanosti izdavanja putne isprave bez saglasnosti drugog roditelja, te u skladu sa pomenutim misljenjem rijesiti zahtjev.

Prilikom podnosenja zahtjeva za izdavanje putne isprave za maloljetno lice se uzimaju biometrijski podaci (slika, otisci prstiju i potpis), izuzetak su maloljetna lica do sedam godina od kojih se ne uzimaju otisci prstiju i potpis.

Gubljenje, unistenje ili krada pasosa

U slucaju gubljenja, unistenja ili krade pasosa na teritoriji BiH, potrebno je na obrascu GPI-1 gubitak, unistenje ili kradu prijaviti nadleznom policijskom organu na tetitoriji na kojoj je pasos izgubljen, unisten ili ukraden.

Uz navedeni obrazac, potrebno je dostaviti uplatnicu o proglasenju pasosa nevazecim (uplacuje se na racun ''Sluzbenog glasnika Republike Srpske'' na salteru poste ili banke).

Ukoliko je pasos izgubljen, unisten ili ukraden u inostranstvu potrebno je:
1.Gubitak, unistenje ili kradu prijaviti najblizem diplomatsko-konzularnom predstavnistvu BiH na obrascu GP-2.
2.Priloziti dokaz o datoj izjavi nadleznom policijskom organu o okolnostima gubitka, unistenja ili krade pososa.
3.Dostaviti uplatnicu o oglasenju pasosa nevazecim.