Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Vozacka dozvola


Nova vozacka dozvola

Za izdavanje vozacke dozvole potrebno je priloziti:

Uz zahtjev za izdavanje vozacke dozovle podnosi se:
1) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se trazi vozacka dozvola, koje ne moze biti starije od dvanaest mjeseci, 2) uvjerenje o polozenom vozackom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se trazi izdavanje vozacke dozvole, 3) dokaz o prebivalistu, odnosno boravistu ( uvidom u licnu kartu), 4) dokaz o odobrenom boravku stranog drzavljanina, 5) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
Obnova vozacke dozvole
Uz zahtjev za zamjenu vozacke dozvole potrebno je priloziti:
1) ranije izdatu vozacku dozvolu,
2) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
U slucaju nestanka vozacke dozvole podnosilac zahtjeva prilaze :
1) potvrdu nadleznog organa o prijavi nestanka vozacke dozvole (gubitka ili krade),
2) dokaz o izvrsenoj objavi vozacke dozvole nevazecom u Sluzbenom glasniku,
3) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
U slucaju upisa nove kategorije ili podkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadrzanog u vozackoj dozvoli, te u slucaju njenog ostecenja ili dotrajalosti, potrebno je priloziti:
1) ranije izdatu vozacku dozvolu,
2) uvjerenje o polozenom vozackom ispitu za upravljanje motornim vozilom (u slucajevima upisa nove kategorije ili podkategorije),
3) dokaz o promjeni bilo kojeg podatka sadrzanog u ranijoj vozackoj dozvoli,
4) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
Zamjena vozacke dozvole radi isteka roka vazenja
Uz zahtjev za zamjenu prilaze se:
1) vozacka dozvola ciji je rok vazenja istekao,
2) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije ili podkategorije navedene u ranijoj vozackoj dozvoli, koje ne smije biti starije od sest mjeseci – vozac motornog vozila kome je vozacka dozvola izdata sa kracim rokom vazenja,
3) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1, koje ne smije biti starije od sest mjeseci – vozac kome je izdata vozacka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1,
4) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
Zamjena inostrane vozacke dozvole
Uz zahtjev za zamjenu inostrane vozacke dozvole prilaze se:
1) inostrana vozacka dozvola,
2) prevod inostrane vozacke dozvole ovjeren od strane sudskog prevodioca,
3) dokaz da to lice posjeduje licnu kartu drzavljana Bosne i Hercegovine, licnu kartu za strance ili dokaz o odobrenom privremenom boravku,
4) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili podkategorije za koju se trazi vozacka dozvola, a koje ne moze biti starije od sest mjeseci,
5) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozacke dozvole u iznosu od 60,00 KM.
Medunarodna vozacka
Medunarodnu vozacku dozvolu izdaje auto - moto drustvo Republike Srpske