Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

Saopštenja


U vezi sa Izvještajem o obavljenoj reviziji u Ministarstvu unutrašnjih poslova za 2003. godinu, a u dijelu koji se odnosi na nabavku Motorola (strana10 izvještaja) i komentare u javnim glasilima, Uprava za komunikacije radi potpunijeg informisanja javnost

| Banjaluka | Petak, 10. septembar 2004. | Opširnije


Stručni tim SFOR-a , 12.09.2004. godine sa početkom u 10,00 časova, izvršiće deaktiviranje avionske bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata u koritu rijeke Bosne na lokaciji u neposrednoj blizini SFOR-ovog montažnog mosta na rijeci Bosni u Doboju. Deaktiv

| Doboj | Petak, 10. septembar 2004. | Opširnije


Dana 09.09.2004. godine, oko 09:00 časova u Bijeljini, na lokalnom putu Ostojićevo - Brodac od strane četiri maskirane osobe izvršeno je razbojništvo nad dva radnika JDP Srpske pošte koji su u službenom kombiju prevozili novac.

| Bijeljina | Četvrtak, 09. septembar 2004. | Opširnije


Dana 11.06.2004. godine, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, svojim dopisom broj KT - II - 469/04, obratilo se CJB Banjaluka sa zahtjevom za uzimanje izjava i prikupljanje dokaza u predmetu privrednog spora po tužbi tužioca ''HIT HOD COMPANY'' Laktaši,

| Banjaluka | Srijeda, 08. septembar 2004. | Opširnije


Takođe je upitno da li je revizor ovlašćen da cijeni opravdanost opremanja Pres centra MUP-a RS, koji je, da podsjetimo, već dvije godine u funkciji. Pogotovu, sporna je konstatacija ''da je u završnoj fazi izgradnja nove zgrade MUP-a'',

| Banjaluka | Četvrtak, 09. septembar 2004. | Opširnije


Uprava za materijalno - finansijske i imovinske poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, razmatrajući Izvještaj o obavljenoj reviziji za 2003. godinu, sačinila je obrazloženje određenih nepravilnosti konstatovanih u dijelu izvještaja

| Banjaluka | Srijeda, 08. septembar 2004. | Opširnije