Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA KRIMINALISTIČKE POLICIJE


Načelnik uprave

Darko Kovrlija, rođen je 23.10.1976. godine u Bihaću. Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Banjaluci, Višu školu u Zemunu, a potom i Fakultet za zaštitu i bezbjednosti u Banjaluci.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske je zaposlen od 2000. godine. U Policijskoj upravi Bijeljina je obavljao poslove i zadatke iz oblasti sprečavanja i otkrivanja kriminaliteta od nivoa inspektora policije, načelnika odjeljenja za sprečavanje opšteg kriminaliteta, načelnika odjeljenja za sprečavanje organizovanog kriminaliteta i korupcije, do načelnika sektora kriminalističke policije.
Dužnost načelnika Uprave kriminalističke policije obavlja od 25. januara 2019. godine.

Kontakt

051/334-374
051/334-381
ukp@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka


NADLEŽNOSTI


 • vrši obradu najsloženijih krivičnih djela;
 • vrši poslove kontrole, nadzora i instruktivnog usmjeravanje rada svih organizacionih i jedinica za podršku kriminalističke policije na poslovima suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela u oblasti ekonomskog kriminaliteta, opšteg kriminaliteta, uz podršku kriminalističko-obavještajnih analiza, kriminalističko-tehničkih metoda i sredstava, posebnih operativnih poslova i potraga;
 • vrši nadzor nad zakonitosti rada organizacionih i jedinica za podršku na poslovima suzbijanja i otkrivanja krivičnih djela, pronalaženja i hvatanja izvršilaca krivičnih djela i obezbjeđenja potrebnih dokaza za uspješno vođenje krivičnog postupka;
 • predlaže mjere, određuje rokove, određuje obaveze policijskih uprava u oblasti kontrole naloženih mjera,
 • prati realizaciju, predlaže sankcije i mjere unapređenja;
 • prati, proučava i analizira stanje, kretanje i pojavne oblike kriminaliteta i primjenu kriminalističko-tehničkih metoda, kriminalističko obavještajne analize i posebnih operativnih poslova;
 • usmjerava rad drugih organizacionih jedinica na poslovima kriminaliteta; preduzimanja mjere na unapređenju organizacije, vršenja poslova i poslova poboljšanja efikasnosti u suzbijanju i otkrivanju kriminaliteta;
 • priprema podzakonske propise kojima se reguliše rad i postupanje na suzbijanje kriminaliteta;
 • priprema programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja;
 • priprema analitičko-informativne materijale iz djelokruga rada;
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa drugim državnim organima;
 • objavljuje - raspisuje potjernice i objave;
 • izdaje registar i glasnik potjernica;
 • postupa po relevantnim saznanjima obavještajno bezbjednosne službe kada se odnose na djelokrug rada Uprave;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Uprave.

Organizaciona šema