Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA ZA ORGANIZOVANI I TEŠKI KRIMINALITET


Načelnik uprave

Milosav Savković, rođen 14.08.1973. godine u Jajcu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Višu školu unutrašnjih poslova završio je 2003. godine, a zatim i Visoku školu unutrašnjih poslova 2005. godine, čime je stekao zvanje diplomirani pravnik unutrašnjih poslova. U MUP-u Republike Srpske je bio zaposlen od 1994. godine do 2006. godine kada je obavljao poslove policajca i kriminalističkog inspektora u SJB Jajce, CSB Bijeljina, CSB Banja Luka i Upravi kriminalističke policije.
Od 2006. godine prelazi u Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala - Specijalno tužilaštvo Republike Srpske na poslove istražioca krivičnih djela organizovanog kriminala i najtežih oblika privrednog kriminala.
U MUP Republike Srpske se vraća u julu mjesecu 2016. godine na poslove kriminalističkog inspektora u Upravu kriminalističke policije, a od septembra na poslove načelnika Odjeljenja za organizovani kriminalitet i droge u Policijskoj upravi Banja Luka.
Poslove načelnika Uprave za organizovani i teški kriminal u MUP-u Republike Srpske obavlja od 25.01.2019. godine.

Kontakt

051/331-227
051/331-275
uotk@mup.vladars.net
Bulevar Desanke Maksimović 4, 78000 Banja Luka.


NADLEŽNOSTI


 • vrši nadzor i kontrolu nad zakonitošću rada organizacionih jedinica;
 • vrši poslove sprečavanja, otkrivanja i sprovodi neposredne istrage krivičnih djela utvrđenih Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežeih oblika privrednog kriminaliteta;
 • radi na predmetima vezanim za navedena djela delegiranim iz drugih organizacionih jedinica, pronalaženju i hapšenju izvršilaca krivičnih djela organizovanog kriminaliteta;
 • preduzima aktivnosti na privođenju izvršilaca nadležnom tužilaštvu, na osnovu naredbi tužilaštva i u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku i Krivičnim zakonikom;
 • prikuplja obavještajna saznanja i dokaze o navedenim oblicima kriminaliteta;
 • prati i analizira stanje bezbjednosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvoju organizovanog kriminaliteta;
 • organizuje i obavlja kriminalističko operativne i stručne poslove;
 • preduzima posebne istražne radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, a na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak;
 • organizuje, neposredno rukovodi i učestvuje u određenim akcijama iz oblasti sprečavanja i otkrivanja najsloženijih krivičnih djela, pronalaženju i hvatanju njihovih izvršilaca;
 • vrši usmjeravanje, nadzor i koordinaciju operativnih aktivnosti na prikupljanju podataka, analizira prikupljene podatke i operativno usmjerava njihovo korištenje;
 • daje preporuke za preduzimanje daljih mjera i radnji,
 • sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama,
 • vodi propisane evidencije i provodi mjere zaštite podataka;
 • vrši kriminalističko-obavještajno prikupljanje podataka za lica za koja se raspolaže saznanjima da su izvršioci krivičnih djela ili se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, kao i za licima nad kojima je otvorena kriminalistička obrada u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku;
 • ostvaruje saradnju sa državnim organima, Službom za reviziju javnog sektora, Upravom za indirektno oporezivanje, Poreskom upravom i drugim finansijskim institucijama, u poslovima od značaja za efikasno sprečavanje i otkrivanje najsloženijih oblika kriminaliteta, kao i policijama drugih zemalja u kriminalističko-obavještajnom radu;
 • učestvuje u odabiru i provođenju edukacija policijskih službenika u poslovima kriminalističko-obavještajnog rada, kao i poslovima prikrivenih istraga;
 • učestvuje u legendiranju istražilaca i pruža im logističku podršku;
 • uvodi u predmet prikrivenog istražioca i informatora u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku;
 • pruža stručnu pomoć policijskim upravama, nadzire obavljanje poslova u tom području;
 • učestvuje u izradi normativnih akata, izvještaja i drugih stručnih materijala;
 • vrši procjene, planiranje i izvođenje akcija sa drugim nosiocima javnih ovlaštenja u cilju efikasnije borbe protiv kriminaliteta;
 • obavlja i druge poslove iz svog područja rada.

Organizaciona šema