Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
Potrage »

Međunarodne potjernice


PETAR DABIĆ
Nadimak: PERO
Godina rođenja: 1972.g.
Napomena: U slučaju posjedovanja informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
DRAGAN STOJIĆ
Nadimak: DUKA
Godina rođenja: 1973.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena: U slučaju posjedovanja informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
MIROSLAV JOVANOVIĆ
Nadimak: CRNI
Godina rođenja: 1986.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena: U slučaju posjedovanja informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
DARKO JOVANOVIĆ
Godina rođenja: 1982.g.
Krivično djelo: Neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga
Napomena: U slučaju posjedovanja informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
MLADEN JOVIČIĆ
Nadimak: BATAK
Godina rođenja: 1988.g.
Krivično djelo: Prevara
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
STEFAN KARGANOVIĆ
Godina rođenja: 1950.g.
Krivično djelo: Utaja poreza i doprinosa
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
RAMIZ BEGANOVIĆ
Godina rođenja: 1996.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
DANIJEL VLADISLAV
Godina rođenja: 1992.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
NEMANJA KRŠIĆ
Godina rođenja: 1993.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.