Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske
Potrage »

Međunarodne potjernice


DALIBOR GOJKOVIĆ
Godina rođenja: 1973.g.
Krivično djelo: Falsifikovanje isprave
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
DARIO SIMIĆ
Godina rođenja: 1999.g.
Krivično djelo: Razbojništvo
Napomena: U slučaju posjedovanja informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
DEJAN GOSTIĆ
Nadimak: BIBA
Godina rođenja: 1988.g.
Krivično djelo: Iznuda
Napomena: U slučaju posjedovanja informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
ZORAN STOJČIĆ
Godina rođenja: 1961.g.
Krivično djelo: Ratni zločini protiv civilnog stanovništva
Napomena: U slučaju posjedovanja informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122. 
DOBRIVOJE VASILJEVIĆ
Godina rođenja: 1984.g.
Krivično djelo: Razbojništvo
Napomena: U slučaju posjedovanja informacija o traženom licu potrebno je obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
ŽELJKO TOMIĆ
Nadimak: BATO
Godina rođenja: 1978.g.
Krivično djelo: Teška krađa
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
MLADEN MALINIĆ
Godina rođenja: 1992.g.
Krivično djelo: Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
ADNAN IMŠIROVIĆ
Godina rođenja: 1967.g.
Krivično djelo: Poslovna prevara
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.
ĐORĐE RADMILOVIĆ
Nadimak: BOKSER
Godina rođenja: 1990.g.
Krivično djelo: Zločinačko udruživanje
Napomena: U slučaju informacija o traženom licu o svemu obavijestiti nadležne organe Sudske policije Republike Srpske ili najbližu policijsku stanicu na broj telefona 122.