Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA BANJA LUKA


Načelnik policijske uprave

Miloš Brkić, rođen je 02.04.1979. godine u Bosanskoj Gradišci. Završio je Policijsku akademiju u Beogradu 2003. godine i stekao akademsko zvanje diplomirani oficir policije. U MUP-u Republike Srpske, zaposlen je od 1997. godine. U prethodnom periodu obavljao je poslove i zadatke: policajac, inspektor za opšti kriminalitet, pomoćnik komandira u Policijskoj stanici Srbac, zamjenik komandira u Policijskoj stanici Laktaši, komandir Policijske stanice Banja Luka-Centar, načelnik Stanice javne bezbjednosti Gradiška, načelnik Sektora policije u Centru javne bezbjednosti Banja Luka.

Kontakt

051/337-100 - centrala
051/337-294
Kralja Petra I Karađorđevića br. 5, 78000 Banja Luka


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
Danijela Mučibabić
051/337-107
051/337-293
066/279-103
portparolpu.bl@mup.vladars.net

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Kontakt Mapa
PS CENTAR Kralja Petra 1 Karađorđevića br. 5 78000 Banja Luka 051/337-201
051/337-294
psbanjaluka@mup.vladars.net
PS LAZAREVO Prote Nikole Kostića br. 3 78000 Banja Luka 051/301-209
051/302-977
pslazarevo@mup.vladars.net
PS OBILIĆEVO Jug Bogdana br.108 78000 Banja Luka 051/331-120
051/331-135
PS LAUŠ Karađorđeva bb 78000 Banja Luka 051/300-022
051/300-021
pslaus@mup.vladars.net
PS POTKOZARJE Potkozarje bb 78216 Potkozarje 051/395-218
051/395-218
pspotkozarje@mup.vladars.net
PS INTERVENCIJE Kralja Petra 1 Karađorđevića br. 5 78000 Banja Luka 051/337-183
051/337-113
PS BS BANJA LUKA Jug Bogdana br. 108 78000 Banja Luka 051/331-122
051/331-163
PS LAKTAŠI Karađorđeva 48 78250 Laktaši 051/536-010
051/532-950
pslaktasi@mup.vladars.net
PS PRNJAVOR Beogradska br. 2 i 4 78430 Prnjavor 051/660-001
051/663-094
psprnjavor@mup.vladars.net
PS KNEŽEVO Gavrila Principa bb 78230 Kneževo 051/591-603
051/591-270
psknezevo@mup.vladars.net
PS ČELINAC Kralja Petra 1 Karađorđevića br.69 78240 Čelinac 051/551-222
051/551-222
pscelinac@mup.vladars.net
PS KOTOR VAROŠ Cara Dušana bb 78220 Kotor Varoš 051/785-523
051/785-510
pskotorvaros@mup.vladars.net