Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA ISTOČNO SARAJEVO


Načelnik policijske uprave

Branimir Šehovac, rođen je 04.11.1978. godine u Sarajevu. Završio je osnovnu u srednju školu u Istočnoj Ilidži. Višu školu unutrašnjih poslova završio je 2003. godine u Banja Luci, a zatim Visoku školu unutrašnjih poslova i Specijalističke studije, gdje je stekao zvanje diplomirani pravnik unutrašnjih poslova-specijalista policijskog smjera. Oženjen, otac troje djece. U MUP-a Republike Srpske zaposlen je od 2003. godine. U prethodnom periodu obavljao je sledeće poslove i zadatke: inspektor kriminalističke policije u CJB Istočno Sarajevo, zamjenik komandira PS Istočno Sarajevo, komandir PS Istočno Sarajevo, načelnik Odjeljenja policije CJB Istočno Sarajevo, načelnik Sektora policije CJB Istočno Sarajevo zamjenik načelnika CJB Istočno Sarajevo, načelnik Sektora policije PU Istočno Sarajevo. Na funkciju načelnika PU Istočno Sarajevo imenovan je 01.07.2018. godine.

Kontakt

057/204-100 - centrala
057/223-618
Serdar Janka Vukotića bb, Pale


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
VESNA STOKANOVIĆ
057/204-107
057/204-118
066/715-335
portparolpu.is@mup.vladars.net

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Telefon Faks Mapa
PS BS PALE Ulica srpskih ratnika br. 10 71420 Pale 057/223-895 057/223-895
PS ISTOČNI STARI GRAD HRAŠA bb 71124 Istočno Novo Sarajevo 057/265-210
PS ISTOČNA ILIDžA Trg Ilidžanske brigade, br. 2F Lukavica 057/490-330
PS PALE Ulica srpskih ratnika br. 10 71420 Pale 057/223-400 057/223-031
PS BS ISTOČNO NOVO SARAJEVO Ulica Stefana Nemanje br.13 71124 Istočno Novo Sarajevo 057/340-785 057/340-774
PS ISTOČNO NOVO SARAJEVO Ulica Stefana Nemanje br.13 71124 Istočno Novo Sarajevo 057/340-003 057/340-004
PS ROGATICA Srpske sloge br. 83 73220 Rogatica 058/415-547 058/415-549
PS SOKOLAC Milana Šarca bb 71350 Sokolac 057/448-761 057/448-064
PS TRNOVO Ulica trnovskog bataljona br. 105 71220 Trnovo 057/610-241 057/610-230
PS HAN PIJESAK Aleksandra Karađorđevića br. 4 71360 Han Pijesak 057/557-289 057/557-764