Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

POLICIJSKA UPRAVA PRIJEDOR


Načelnik policijske uprave

Sretoja Vujanović, rođen je 21.09.1977. godine u Sisku. Osnovnu školu završio je u Kostajnici, a Srednju školu unutrašnjih poslova u Banja Luci 1997. godine. Višu školu unutrašnjih poslova završio je 2000. godine u Banja Luci a zatim Visoku školu unutrašnjih poslova, gdje je stekao zvanje diplomirani pravnik unutrašnjih poslova. Oženjen, otac dvoje djece. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zaposlen je od 1997. godine. U prethodnom periodu obavljao je poslove i zadatke: policajac u PS Kostajnica, zamjenik komandira PS Kostajnica, komandir PS Kostajnica, zamjenik komandira PS Kozarska Dubica, komandir PS Kozarska Dubica, inspektor za poslove policije opšte nadležnosti u Sektoru policije i načelnik Sektora policije PU Prijedor. Dužnost načelnika PU Prijedor obavlja od 25.01.2019. godine.

Kontakt

052/232-811 - centrala
052/231-384
Akademika Jovana Raškovića br. 4


PORTPAROL POLICIJSKE UPRAVE
Zvezdana Alendarević
052/233-712
052/231-384
065/994-605
portparolpu.pd@mup.vladars.net

MAPAPOLICIJSKE STANICE


Naziv Adresa Grad Kontakt Mapa
PS PRIJEDOR 1 Akademika Jovana Raškovića br.4 79101 Prijedor 052/233-216
052/231-384
psprijedor1@mup.vlŕdŕrs.net
PS PRIJEDOR 2 Milana Vrhovca bb 79101 Prijedor 052/237-285
052/231-384
psprijedor2@mup.vlŕdŕrs.net
PS KOZARAC Maršala Tita bb 79202 Kozarac 052/344-123
052/344-123
pskozŕrŕc@mup.vlŕdŕrs.net
PS OMARSKA Vuka Karadžića bb 79203 Omarska 052/333-006
052/333-006
psomŕrskŕ@mup.vlŕdŕrs.net
PS BS PRIJEDOR Milana Vrhovca bb 79101 Prijedor 052/237-760
052/231-384
PS KOZARSKA DUBICA Trebinjska bb 79240 Kozarska Dubica 052/417-011
052/417-011
pskozŕrskŕdubicŕ@mup.vlŕdŕrs.net
PS KOSTAJNICA Svetosavska br.16 79224 Kostajnica 052/663-122
052/663-112
pskostŕjnicŕ@mup.vlŕdŕrs.net
PS NOVI GRAD Mladena Stojanovića br.2 79220 Novi Grad 052/754-084
052/754-107
psnovigrŕd@mup.vlŕdŕrs.net
PS KRUPA NA UNI Doktora Milana Jelića br.1 79227 Krupa na Uni 052/750-023
052/750-023
pskrupanauni@mup.vladars.net
PS OŠTRA LUKA Oštra Luka bb 79263 Oštra Luka 052/337-192
052/337-192
psostrŕlukŕ@mup.vlŕdŕrs.net