Ministarstvo unutrasnjih poslova Republike Srpske

UPRAVA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Jedinica za opšti kriminalitet

Odjeljenje za visokotehnološki kriminalitet


Novosti


Zloupotreba bankovnih kartica

Banja Luka | 27. 02.2020. god.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, konstanto evidentira slučajeve zloupotebe bankovnih platnih kartica, na način da se sa računa građana, neovlašteno i bez njihovog znanja, skidaju novčani iznosi, a uglavnom za kupovinu preko Interneta. Najčešći način na koji izvršioci dođu do podataka vezanih za bankovne kartice oštećenih je upotrebom "phishing" linkova, odnosno slanjem građanima emailova, SMS poruka, pravljenjem lažnih sajtova za "on line" kupovinu i finansijkih institucija, a sve sa ciljem da se građani dovedu u zabludu i unesu podatke sa svojih kartica na te linkove, koji se kasnije zloupotrebljavaju od strane izvršilaca. Treba imati na umu da je za korištenje bankovne kartice koja je namijenjena za kupovinu preko interneta dovoljno imati broj kartice, validnost (datum do kada važi) i kontrolni broj (CVV2/CVC2), te zbog toga treba biti vrlo oprezan prilikom postavljanja ovih podataka na internet i davanja drugim licima kako bi se izbjegle zloupotrebe.
Još jedan od načina na koji osumnjičeni dolaze do podataka bankovnih kartica je upotrebom uređaja skimmera. To su elektronski uređaji koji izvršioci postave na bankomate, na ulaz u čitač kartica, te prilikom ubacivanja kartice u bankomat uređaj očitava i pamti podatke sa magnetne trake kartice, a nakon toga izvršioci izrađuju lažnu karticu sa istim podacima i koriste je za pribavljanje imovinske koristi.
Veoma čest način nelegalnog dolaska do podataka sa bankovnih kartica, je hakovanje "Facebook" i "Instagram" profila od strane izvršilaca, koji nakon toga šalju poruke u kojima traže podatke sa kartice, uz različita obrazloženja, dovodeći na taj način građane u zabludu da poruke dobijaju od ljudi koje poznaju. Postoje i slučajevi zloupotrebe bankovnih kartica od strane porodice, djece, prijatelja, "Friendly Fraud" prevare koje se manifestuju najčešće kroz nelegalno skidanje manjih novčanih iznosa sa računa u cilju internet kupovina, "on line" klađenja i slično.
Kako bi se što efikasnije zaštitili od ovakvih sličnih i vidova prevara, potrebno je da građani obrate pažnju na internet stranice kojima pristupaju, odnosno da u slučaju dobijanja poruka od banaka ili onlajn trgovina prvo provjere kredibilnost pošiljaoca kako bi utvrdili da li se zaista radi o onima za koje se predstavljaju, odnosno da na drugi način provjere opravdanost zahtjeva za slanje podataka sa kartice. Upozoravamo građane da ne unose svoj PIN kod kartice na internet stranice, zato što se PIN kod po regularnim pravilima korištenja na Inernetu nikada ne traži. Takođe, da prilikom transakcija drže svoju karticu na vidiku, što se posebno odnosi na mjesta gdje se terminali ne nalaze na mjestu plaćanja, već na drugom mjestu (npr. u ugostiteljskim objektima).
U slučaju da primjete neregularnosti na svom bankovnom računu, potrebno je u što kraćem roku da obavjeste svoju banku odnosno izdavaoca kartice, kako bi se na vrijeme spriječilo daljnje neovlašćeno korišćenje, ili ukoliko iz bilo kog razloga niste sigurni da je plaćanje bezbjedno, potrebno je potražiti neki drugi i sigurniji način plaćanja robe ili usluge.